Política de Privacitat
Política de Privacitat Xarxes Socials
Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. amb NIF B65245664 informa a l'Usuari que les seves dades de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Envio i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

Quan les dades de caràcter personal siguin obtingudes de l’Usuari a través de xarxes de comunicacions electròniques o en el marc de la prestació d'un servei de la societat de la informació, així com en aquells altres supòsits expressament establerts per la llei o quan així ho autoritzi l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable del tractament podrà donar compliment al deure d'informació que estableix l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 facilitant l'afectat almenys la informació bàsica següent:

Tanmateix, els responsables i encarregats del tractament o, si s'escau, els seus representants hauran de mantenir el registre d'activitats de tractament a què es refereix l'article 30 del Reglament (UE) 2016/679, llevat que la empresa o organització ocupin menys de 250 persones, amb l'excepció que el tractament que realitzi pugui comportar un risc per als drets i llibertats dels interessats, no sigui ocasional, o inclogui categories especials de dades personals indicades en l'article 9, apartat 1, o dades personals relatives a condemnes i infraccions penals a què es refereix l'article 10 del Reglament (UE) 2016/679.

Finalment, l'article 5.1.f) del Reglament (UE) 2016/679 determina la necessitat d'establir garanties de seguretat adequades contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la pèrdua de les dades personals, la destrucció o el dany accidental. Això implica l'establiment de mesures tècniques i organitzatives encaminades a assegurar la integritat i confidencialitat de les dades personals i la possibilitat (article 5.2) de demostrar que aquestes mesures s'han portat a la pràctica (responsabilitat proactiva).

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

Cessió de dades a tercers

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016.

Conservació de les dades

En qualsevol cas, el temps de conservació serà l’indispensable, i haurà de mantenir-se com a mínim:

Exercici de drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de correu postal en BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. C/ PIZARRO 5 08291 RIPOLLET - BARCELONA o a l'email contacto@btools-empresa.com juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016 (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la Xarxa Social facebook amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
NIF: B65245664
Adreça: C/ PIZARRO, Nº 5, 08291 RIPOLLET - BARCELONA
Telèfon: 935942120
Email: contacto@btools-empresa.com
Pàgina web: www.btools-empresa.com

L'Usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L., mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'Usuari pot accedir a tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. té accés i tracta aquella informació pública de l'Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L., d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril del 2016, ha de tenir en compte els següents matisos:

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. realitzarà les següents actuacions:

L'Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privadesa.

Publicacions

L'Usuari, una vegada unit a la pàgina de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'Usuari.

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L., però si que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del REGLAMENT (UE) 2016/679 i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social: Facebook, https://www.facebook.com/help/323540651073243/

AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'empresa:

Nom empresa
Raó social: BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.
NIF: B65245664
Adreça: C/ PIZARRO, Nº 5, 08291 RIPOLLET - BARCELONA
Telèfon: 935942120
Email: contacto@btools-empresa.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45249, Foli 0035, Fulla 481712/B, Inscripció 1ª

Finalitat de la pàgina web

La finalitat d’aquesta web es atendre les seves consultes i peticions.

El present avís legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: www.btools-empresa.com

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accés d'usuaris

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

Contingut de la web i enllaços (links)

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. no assumeix responsabilitat alguna per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L.. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de BTOOLS ASESORIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.